servis, správa & outsourcing
INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
(+420) 596 614 653 ausys@ausys.cz

Servis IT | AUSYS

Tři typy servisních smluv definují „hloubku“ našeho vztahu s klientem:

Někomu například postačí jistota, že se má v případě potíží na koho obrátit. Pro ty jsme „přítelem na telefonu“ a prostřednictvím vzdálené správy většinou vyřešíme všechny aktuální problémy.
(hot-line)

Někteří se navíc k tomu chtějí zbavit většiny starostí kolem své IT architektury a předají nám více zodpovědnosti za její bezproblémový chod jako celku.
(servisní smlouva)

A pak máme klienty, kterým se staráme „o všechno“. Sdílí s námi naše „know-how“ a s důvěrou se na nás obrací při rozhodování ve všech záležitostech IT s výhledem na roky dopředu. Pomáháme jim v růstu.
(outsourcing)


Kontaktujte
nás

Výše měsíčního poplatku za naše servisní služby je dána kombinací uvedených faktorů.

Má rovněž přímou souvislost s velikostí klienta a složitostí jeho IT infrastruktury.

Cenu vám ochotně vypočítáme podle naší interní metodiky. K tomu je nutná osobní konzultace, na niž za vámi rádi přijedeme.

Servisní zásah názorně:

Urgentní problémy řešíme okamžitě nebo dle dohody. Standardní problémy řešíme nejpozději následující pracovní den.
Profylatickou údržbu plánujeme předem tak, aby co nejméně omezila běžný provoz.

Servisní zásah má trojí podobu: telefonická hot-line, oprava na dálku prostřednictvím vzdálené správy nebo výjezd ke klientovi.
Každou poruchu následně analyzujeme s cílem minimalizovat její výskyt v budoucnosti.

Uzavřený cyklus naší podpory:

Návrh

Naši klienti si zvykli obracet se na nás s důvěrou vždy, když řeší nějaký problém v oblasti IT. Spoléhají na naše dvacetileté zkušenosti a znají náš zájem navrhnout jim vždy takové řešení, které je pro ně optimální – z hlediska přínosů, výkonu, nákladů i spolehlivosti.

Dodávka

To, co si klienti nechali navrhnout, jim také dodáme a zprovozníme. Může to být „jen“ sestavení nového počítače na míru a jeho zapojení – až po realizaci celopodnikového systému zabezpečení dat tak, aby nemohlo dojít k jejich ohrožení, ztrátě nebo úniku.

Servis

Servis v našem pojetí není jen oprava všeho, co se porouchá. Od počátku spolupráce s novým klientem začínáme z vlastní iniciativy pracovat na odhalování a odstraňování slabin jeho IT infrastruktury a postupném vnášení standardů, které posilují její spolehlivost.

Podpora

Informační technologie pronikají do všech oblastí managementu a administrativy. Jsme svým klientům oporou při veškerém rozhodování, které se dotýká IT. Pomáháme se všemi problémy, které jim s užíváním různých ekonomických a informačních agend vznikají.