servis, správa & outsourcing
INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
(+420) 596 614 653 ausys@ausys.cz

IT služby | AUSYS

Naše služby využívají stovky klientů. Jsou různě velcí a z různých oblastí podnikání. Staráme se jim o vše, co v oblasti informačních technologií potřebují.
 
Posuďte sami.

Typickým představitelem klienta s několika počítači jsou malá zdravotnická zařízení, ordinace praktických a zubních lékařů. Těchto klientů máme na 300 !

U klienta s několika počítači zajišťujeme:

 • návrh, sestavení a dodání optimálního hardware na míru požadovanému využití
 • dodání, instalaci, zprovoznění a nastavení operačních systémů a dalšího potřebného software a aplikací
 • propojení jednotlivých zařízení kabeláží nebo vzduchem, nablízko i vzdáleně
 • nastavení všeho pro Internet, e-mail, cloudová řešení, sociální sítě a další komunikace
 • zabezpečení dat, antivirovou ochranu, nastavení způsobu zálohování …

DetailNEBO
přijdeme k hotovému, co není, dáme do pořádku a pak se dál staráme !

Pro malé a střední firmy s desítkami počítačů zajišťujeme navíc:

 • propojení mezi všemi zařízeními, pracovišti, budovami, pobočkami, pracovišti doma i obchodníky či techniky terénu: kabely, optikou i vzduchem včetně zabezpečeného trvalého propojení (VPN – virtuální privátní síť)
 • bezchybné sdílení dat různého druhu a určení prostřednictvím serverů: datových, poštovních, záložních i zálohovacích, fyzických i virtuálních
 • spolehlivé fungování a aktualizaci různých ekonomických a jiných firemních agend a informačních systémů

NEBO Detail jako v předchozím případě, přijdeme k hotovému, provedeme audit aktuálního stavu, postupně vneseme do systému naše standardy pro optimální chod a správu, zajistíme soulad fungování toho všeho a nadále stálý servis, podporu a poradenství.

U klientů s desítkami a stovkami počítačů jsou naše služby ještě rozsáhlejší.

Starosti kolem IT u nich narůstají ne proporcionálně, ale násobně! Agendy a procesy sdílí množství lidí. Dochází k dělbě práce i zodpovědnosti. Informační systémy tvoří páteřní systém celého podnikání – všichni z něj čerpají i do něj přispívají. Když se tady něco pokazí, ovlivní to práci všech a ztráty se úměrně tomu násobí!

Tady zajišťujeme:

 • hladké fungování celé IT infrastruktury a co nejúčinnější předcházení všem problémům
 • rychlé odstraňování všech potíží s cílem minimalizovat potenciální i skutečné ztráty
 • řešení organizačních problémů, které mají vliv na efektivní fungování informačních systémů
 • Detail pomoc při rozvoji IT infrastruktury tak, aby výkonnost podniku neustále rostla a náklady klesaly

IT nejsou jen počítače. Svým klientům umíme například vybudovat:

 • kamerové systémy, které mohou plnit řadu úkolů – od sledování objektů a pracovišť kvůli nežádoucímu vniku cizích osob, přes sledování výroby a dodržování bezpečnosti práce, až po logistiku pohybu vozidel v objektu včetně automatizované evidence jejich SPZ
 • zabezpečovací, docházkové a přístupové systémy, které zajistí objekty před vnikem cizích osob, automatizují evidenci přítomnosti a pohybu pracovníků v objektu a současně jim umožní přístup jen tam, kam mají ke vstupu oprávnění
 • optické i metalické sítě, strukturovanou kabeláž v administrativních budovách i výrobních areálech, propojení řídicích automatů (PLC) s podstanicemi, mezi sebou i s řídicími servery a operátorskými pracovišti včetně navázání na stávající IT infrastrukturu

DetailVšechny důležité údaje včetně videa pak dostaneme kamkoliv bude třeba – třeba až na mobilní telefon zodpovědného manažera!